top of page

Polityka prywatności

Serwisu Internetowego www.kuchniaklasyka.pl

I

 

Wprowadzenie

 

Dziękujemy za wybranie cateringu Kuchnia Klasyka! 

W naszym cateringu dietetycznym chcemy zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia, aby podobało Ci się korzystanie z naszych usług dziś, jutro i w przyszłości. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych

priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie.

 

Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

II

 

Informacje na temat Polityki

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez catering dietetyczny Kuchnia Klasyka. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z cateringiem dietetycznym. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie Cateringu będącym podstawą prawną ich wykorzystania.

 

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane

osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej,

wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

 

Celem niniejszej Polityki jest:

  • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;

  • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz;

  • wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

 

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności.

 

Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z cateringu dietetycznego.

III

 

Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym cateringu:

  • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

  • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;

  • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

  • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;

  • prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;

  • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowychlub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie.

IV

 

Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób:

 

Kiedy składasz zamówienie na catering dietetyczny — kiedy składasz zamówienie na catering dietetycznych gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego.

 

Kiedy trwa realizacja zamówienia - jaką zamawiasz dietę, gdzie oraz jakie masz preferencje żywieniowe.

 

Jeśli piszesz do nas e-maila – w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajesz – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

V

 

Dane osobowe, które gromadzimy

W poniższej tabeli wyszczególniliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy:

 

 

Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest realizacja warunków

Umowy Sprzedaży cateringu dietetycznego.

VI

 

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji

warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, czy kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.

 

Twoje dane możemy udostępniać urzędom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, czy inny podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych.

VII

 

Zatrzymywanie i usuwanie danych

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać catering

dietetyczny oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych (m.in. zgodnie z art.74 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), takich jak utrzymanie statystyk, czy realnych danych biznesowych, zapotrzebowania klientów na rozwój oferty, czy funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów.

 

Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji.

VIII

Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, czy Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi, regularny przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych, szkolenia pracowników oraz szyfrowanie jednostek, na których przetwarzane są dane osobowe.

IX

Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej

Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wysyłając Ci

wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem, dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

X

Dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowym lub wysłanie do nas wiadomości na adres: zamowienia@kuchniaklasyka.pl.

 

Administratorem danych cateringu dietetycznego Kuchnia Klasyka dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki Prywatności jest firma Grupa Cateringowa Sp. z o.o., ul. Pielgrzymów 28/17, 04-417 Warszawa, NIP 952-219-86-32.

Dziękujemy!

Zespół cateringu Kuchnia Klasyka

tabelka.png
bottom of page